Straight-in

Straight-in– wersja rozpoczęcia gry w której do stanu punktowego naliczane są punkty za każdy rzut (brak wymogu rzutu w pole liczone podwójnie, tak jak w double-in)

Zainteresuje Cię także: