Dart Bulls eye- dart on-line

Bulls eye- dart on-line

Bulls eye- dart on-line

http://sport.grajteraz.pl/bulls-eye.html

Grę rozpoczynamy zwykłym wejściem, a kończymy wyjściem double-out.

W prawym górnym rogu ekranu gry znajdują się dwa wskaźniki- służą do ustalenia miejsca rzutu w pionie i poziomie.

Grę obsługuje się naciskając spację (lub klikamy lewym przyciskiem myszy niebieską ikonkę lotki w prawym górnym rogu ekranu). Pierwszy raz, aby ustalić poziom, drugi raz, aby ustawić pion. Wtedy następuje rzut.

Zainteresuje Cię także: